Kontaktujte nás


Ponuka na dlhodobý i krátkodobý prenájom do 300 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možné dojednanie úprav a prispôsobenia od 28 m2 po 300 m2 v závislosti od potrieb a možností, zacielenia záujemcu.

 
 

 

Špeciálna ponuka :Salónik vhodný na podnikanie i súbeh služieb pre:

kanceláriu, kozmetický salón, alebo iné v hodné služby. Prípadnou možnosťou rozšírenia priestoru až o  48 m2 s typom na služby spojené s ponukou kaviarenského občerstvenia a podobne.

Salónik má  úžitkovú plochu 27 m2 k čomu prislúcha menšia miestnosť 5 m2 vhodná napríklad na šatňu, kanceláriu a podobne.

Bezprostredné pričlenenie k sociálnym zariadeniam. V stup z  terasy.

Cena je podľa dohody v rámci rozsahu záujmu 30 € za m2 na rok mimo energií a poplatkov so zabezpečením požadovaných  dodávateľských služieb.

Priestory sú k dispozícii ihneď netreba stavebné úpravy.

 

Salónik 6x4,5 = 27 m2

Vedľajšia miestnosť- šatňa 2,5x2 = 5 m2

Vedľajšia miestnosť, spoločenská  8x 6 m = 48 m2 s možnosťou zmenšenia podľa potreby.