Práca s kontaktnými údajmi.
Pri spracovaní kontaktných údajov  sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje tiež spracováva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.
 
Každý užívateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom evidujeme, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.
Každý užívateľ môže tiež požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, návodoch a špeciálnych akciách pre verných zákazníkov.
Žiadosť o vymazanie je možné zaslať na sluzby@lvlipa.sk
Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o uskutočnených nákupoch sme povinní uchovávať.
Kontaktné údaje uchovávame len na nevyhnutný čas za účelom splnenia záväzných objednávok.

 

 

Kontakt

www.lvlipa.sk
Lipová 1220
90501 Senica

Tel.: +421346514756

E-mail:sluzby@lvlipa.sk

IČO: 30767920

Kontaktujte nás