Práca s kontaktnými údajmi.

Pri spracovaní kontaktných údajov  sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje tiež spracováva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

 

Každý užívateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom evidujeme, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.

Každý užívateľ môže tiež požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, návodoch a špeciálnych akciách pre verných zákazníkov.

Žiadosť o vymazanie je možné zaslať na sluzby@lvlipa.sk

Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o uskutočnených nákupoch sme povinní uchovávať.

Kontaktné údaje uchovávame len na nevyhnutný čas za účelom splnenia záväzných objednávok.

 

Z dôvodu naplnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa je na ochranu budovy i vybavenia realizovaný monitoring fasády, vstupného priestoru a terasovej časti objektu kamerovým systémom. Informovanosť je riešená výveskou pri vchode budovy. Ďalším osobám mimo prevádzkovateľa nie je umožnené nahliadnutie do záznamov a je trvalo zamedzený prístup nepovolaných osôb k záznamom.

Z dôvodu naplnenia opprávneného záujmu prevádzkovatela je na ochranu budovy i vybavenie realizovaný monitoring

vstupného priestoru a terasovej šasti časti objektu kamerovým systémom.

Informovanosť je riešená výveskou pri vchode budovy. Ďalším osobám mimo prevádzkovateľa nie je umožnené k nahliadnutiu do záznamov a je trvalé  zamedzenie  prístupu nepovolaných osôb k záznamom.

Z dôvodu naplnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa je na ochranu budovy i vybavenia realizovaný monitoring fasády, vstupného priestoru a terasovej časti objektu kamerovým systémom.
Informovanosť je riešená výveskou pri vchode budovy. Ďalším osobám mimo prevádzkovateľa nie je umožnené nahliadnutie do záznamov a je trvalo zamedzený prístup nepovolaných osôb k záznamom.
 

 

 

Kontakt

www.lvlipa.sk
Lipová 1220
90501 Senica

Tel.: +421346514756

E-mail:sluzby@lvlipa.sk

IČO: 30767920

Kontaktujte nás